V akých odvetviach budete potrebovať vizitku?

tlač vizitiek

Aj keď sa časy menia, papierové vizitky sú aj naďalej „must have“ každého profesionálneho podnikateľa. V akých odvetviach a povolaniach je určite potrebné mať vizitku?

V akých povolaniach sa oplatí mať vizitku?

Na túto otázku nemôžeme odvetiť inak – vizitka sa zíde určite takmer v každom odvetví a odbore. Mýtom je presvedčenie, že vizitky sú potrebné iba na najvyšších pozíciách. Pravda je taká, že takmer každý pracovník by mal mať vlastnú obchodnú vizitku. Týka sa to nielen kancelárskych pracovníkov, predavačov, ale aj osôb z oblasti zákazníckeho centra. Jednoducho to uľahčuje prácu a nadväzovanie obchodných vzťahov.K

O tom, aká dôležitá je tlač firemných vizitiek vie taktiež každý freelancer. Vďaka vlastným vizitkám sa je možné oveľa rýchlejšie podeliť údajmi – na každom mieste a čase. Výmena vizitiek je nezáväzná a oveľa rýchlejšia ako zapisovanie údajov do notesu, telefónu alebo na kúsok papiera. Firemné vizitky sú jednoducho najpohodlnejšou formou nadväzovania obchodných vzťahov (hoci nielen takýchto).

vizitka

Prečo sa oplatí tlačiť vizitky?

Firemné vizitky zvyšujú prestíž firmy a okrem toho zjednodušujú výmenu údajov. Avšak okrem samotného vytlačenia vizitiek je dôležité aj to, aby ste ich vždy mali pri sebe. Vlastné vizitky si tlačia nielen šéfovia firmy a poradcovia klientov, ale aj cestovatelia, blogeri a umelci.

Nikdy nevedno, kedy stretneme niekoho, s kým môžeme nadviazať úspešnú spoluprácu – z tohto dôvodu sa vždy oplatí mať pri sebe vlastné obchodné vizitky. Vytlačením zaujímavých vizitiek nielenže urobíme dobrý prvý doje, ale taktiež uľahčíme výmenu dôležitých informácií – dokonca aj keď na to máme iba krátku chvíľu.

Čo umiestniť na vizitke?

Začnime takto, nezávisle od toho, aké údaje umiestnime na našej obchodnej vizitke, jej návrh by mal byť vždy prepojený s imidžom firmy. Ak máme (menej alebo viac oficiálny) brandbook, využime ho. Použime firmou presne vymedzené farby, a taktiež veľkosť a typ písma.

Na firemnej vizitke umiestňujeme samozrejme meno a priezvisko majiteľa, a taktiež jeho pozíciu a názov firmy. Nezabúdajme na kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mail, a taktiež internetovú stránku alebo účty na sociálnych sieťach. Čo sa týka www stránok, je ich možné uviesť vo forme QR kódov, vďaka ktorým bude možné jednoducho prejsť na cieľovú stránku. Oplatí sa taktiež pridať adresu firmy a DIČ – aby sme ho vždy mohli rýchlo uviesť v úrade alebo na pošte.

Čo viac? Samozrejme logo, ak máme – použime ho v správnej forme a mierke. Ak máme firemné heslá, môžeme ich taktiež použiť. Niektorí pridávajú aj zábavné slovné spojenia, fotografie alebo obľúbené citáty. Umelci a zástupcovia kreatívneho odvetvia môžu taktiež pridať odkaz na svoje portfólio alebo na účet napr. na Behance. Určite si je potrebné veľmi dobre premyslieť obsah, aký vytlačíme na vizitke a zveriť návrh a prípravu na tlač dôveryhodným osobám. Vizitka musí byť prehľadná, elegantná a povzbudzujúca k nadviazaniu kontaktu. Okrem samotného obsahu sa postarajme aj o iné, dôležité prvky – čiže farbu, hrúbku a kvalitu podkladu. Tlačme vizitky na podklade, ktorý má minimálnu gramáž 350 g. Zamyslime sa nad ozdobným papierom (napr. nadčasový kriedový alebo ofsetový papier), a taktiež zušľachtenia (fólia, alebo parciálny UV lak). Jedným slovom vytvorme malú esenciu firmy. Takú, ktorá o nás hovorí všetko (to, čo najlepšie) – a to už od prvého pohľadu