3 spôsoby na to, ako zabrániť tomu, aby sa leták dostal do koša

letáky

Letáky sú stále veľmi obľúbeným reklamným médiom, ktoré často používajú firmy pôsobiace na miestnom trhu. Ich všadeprítomnosť však spôsobuje, že je potrebné vynaložiť obrovské úsilie, aby sme pritiahli pozornosť Zákazníka natoľko, aby leták neskončil v koši. Ako teda pripraviť dobrý dizajn letáka?

Určte cieľ letáka

Účelom letáka je motivácia k určitej činnosti? Komu je určený? Zamyslite sa nad tým, či ide hlavne o informovanie o odvetví, alebo o rozsahu služieb, alebo o informovaní zákazníkov o aktuálnych akciách, alebo len o pozitívne budovanie imidžu spoločnosti?

Pamätajme, že produkt pre každého je produktom na nič, pretože nie je jasné, čo je našim cieľom a nedosiahneme tak požadované výsledky.

Postarajte sa o obsah letáka

Leták nie je kniha, mal by byť krátky, vecný a zreteľný pre príjemcov. Niekoľko sekúnd rozhodne o tom, či bude braný vážne. Nepridávajte do neho príliš veľa grafiky ani textu, pretože to príjemcu rýchlo odradí a nechá leták v najbližšom koši, a tomu sa predsa chceme vyhnúť.

Postarajte sa o vzhľad letáka

Grafický dizajn je kľúčovým prvkom pri oslovovaní Zákazníka. Práve rozloženie stránky, písmo, farby alebo fotografie budú mať za následok, že niekto bude venovať pozornosť letáku. Buďte zvlášť opatrní pri používaní mnohých rôznych typov písma. Čím menej, tým lepšie, a preto je lepšie použiť max. dva fonty, prípadne experimentovať s hrúbkou, zošikmením alebo zhrubnutím nápisov. Nezabúdajme na kvalitu fotografií, ktoré by sa mali vyznačovať vysokou kvalitou a mali by byť vizuálne prispôsobené k obchodnému charakteru firmy.