contact@company.com +123 456 7890

Reklamné foldre a katalógy pre vašu firmu

katalóg

Najbežnejšou formou prezentácie spoločnosti a jej ponuky je reklamná zložka A4 a katalóg. Reklamnými foldrami môžu byť podľa potreby firemné reklamné publikácie od niekoľkých do niekoľkých desiatok strán (veľký formát A4 alebo menší A5) s rôznymi tvarmi. V závislosti od funkcie brožúry je možné vytvárať rôzne, najčastejšie sa však stretávame s viacstránkovými firemnými brožúrami vo […]

Read More »

Reklamné letáky – kedy sú efektívne?

letáky

Letáky sú popri firemných darčekoch pre zákazníkov jednou z najpopulárnejších foriem firemnej reklamy. Niektorí ľudia tvrdia, že sú nerentabilné a ich distribúcia prináša viac strát ako zisku. To sa stane, ak nie sú správne navrhnuté. Ako by teda mal vyzerať efektívny leták? Letáky – dobrá reklama pre malé firmy V prvom rade treba zdôrazniť, že […]

Read More »

Účinnosť reklamných plagátov

plagáty

Reklamné plagáty, rovnako ako iné formy propagácie, zahŕňajú určité výdavky a ich účinnosť určuje návratnosť týchto investícií. Záujem o navrhovanie reklamných plagátov rozhodne ustupuje miesto pre kampane s letákmi – pravdepodobne kvôli nižším výdavkom, vyšším nákladom a psychologickému prístupu, že fyzická brožúra je základom tradičnej reklamy. Čo odlišuje plagáty od iných foriem reklamy? Akýkoľvek produkt […]

Read More »

Perfektná vizitka – teda aká?

vizitky tlač

Hlavnou úlohou vizitky je poskytovať informácie umožňujúce kontakt s firmou alebo súkromnou osobou. Pri vytváraní vizitky na to nesmiete zabudnúť, aj keď má byť projekt kreatívny a originálny. Najdôležitejšou otázkou je čitateľnosť kľúčových informácií. Aké informácie dať na vizitku? Ak názov firmy nepredstavuje druh podnikania, stojí za to pridať krátky popis alebo zoznam služieb. Ale […]

Read More »

Ako navrhnúť dobrý reklamný leták?

reklamný leták

Cieľom reklamného letáka je účinná propagácia. Aby to bolo možné, leták musí mať určité črty, čo je obzvlášť dôležité v dnešnej dobe vysoko rozvinutej konkurencie a doslova zaplavujúcich nás reklamných médií. Aké vlastnosti preto musí mať dobrý projekt letákov, aby investícia do tlače priniesla očakávané prínosy? Najdôležitejšie zásady projektovania letákov Leták zvyčajne nie je veľký […]

Read More »