Ako navrhnúť dobrý reklamný leták?

reklamný leták

Cieľom reklamného letáka je účinná propagácia. Aby to bolo možné, leták musí mať určité črty, čo je obzvlášť dôležité v dnešnej dobe vysoko rozvinutej konkurencie a doslova zaplavujúcich nás reklamných médií. Aké vlastnosti preto musí mať dobrý projekt letákov, aby investícia do tlače priniesla očakávané prínosy?

Najdôležitejšie zásady projektovania letákov

Leták zvyčajne nie je veľký (hoci si môžete vybrať z menších a väčších formátov, ako aj rôznych tvarov), takže z jeho povahy vyplýva, že informácie, ktoré obsahuje, musia byť stručné. Okrem toho, rozsiahly leták nebude chcieť nikto čítať, takže text musí byť lakonický a musí byť podaný v atraktívnej forme, ktorá zaujme pozornosť zákazníka.

Leták sa tiež musí odlišovať, môžete tak staviť na širokú škálu farieb. Rôzne typografické postupy, ako napríklad zvýraznenie kľúčových častí textu kurzívou alebo podčiarknutie písma, sú tiež skvelé.

Je dôležité špecifikovať cieľovú skupinu, na ktorú je reklamná kampaň primárne zameraná, a prispôsobiť estetiku dizajnu letákov očakávaniam potenciálneho príjemcu.

Čo by malo byť na letáku pre používateľov?

Reklamný leták má za cieľ zaujať a predstaviť ponuku firmy. V ideálnom prípade sa zameria na reklamu konkrétnej udalosti alebo produktu a informácie o nej uvedené budú stručné a nepodceňované.

Je potrebné si uvedomiť, že príjemcovia prijímajú grafiku ľahšie ako písané slovo, a preto sú na letákoch potrebné fotografie. Za zmienku však stojí, že nie je potrebné preplniť nimi daný projekt, fotografia by mala byť jedna veľká alebo niekoľko menších, aby sa nezavádzal chaos a aby bol leták čitateľný a zároveň mal účinné posolstvo.

Je veľmi dôležité, aby sa medzi fotografiami a inými informáciami nestratil najdôležitejší prvok, teda údaje inzerenta. Musia byť na viditeľnom mieste.

Nezáleží len na obsahu – forma má tiež význam

Leták je najlacnejším a najčastejšie používaným spôsobom reklamy, takže ak ho chcete efektívne propagovať a zviditeľniť sa na pozadí iných spoločností, musíte staviť na najlepšiu kvalitu.

Na rozdiel od vzhľadu je dôležitý nielen obsah, ale aj forma letáku, t. j. predovšetkým jeho formát a papier. Prevažná väčšina letákov je vytlačená na najbežnejších, najlacnejších papieroch, majú tiež štandardné rozmery a obdĺžnikový tvar.

Každý, kto chce vyniknúť a dobre prezentovať potenciálnym zákazníkom, by sa mal rozhodnúť pre sofistikovanejšie riešenia. Kvalitný papier, lesklý alebo matný, nezvyčajný formát, napríklad vo forme prívesku alebo kruhu, určite zaujme a bude „pracovať“ v prospech každého inzerenta.