Perfektná vizitka – teda aká?

vizitky tlač

Hlavnou úlohou vizitky je poskytovať informácie umožňujúce kontakt s firmou alebo súkromnou osobou. Pri vytváraní vizitky na to nesmiete zabudnúť, aj keď má byť projekt kreatívny a originálny. Najdôležitejšou otázkou je čitateľnosť kľúčových informácií.

Aké informácie dať na vizitku?

Ak názov firmy nepredstavuje druh podnikania, stojí za to pridať krátky popis alebo zoznam služieb. Ale pozor! Na svoju vizitku neuverejňujte úplný zoznam ponúk. V súlade so zásadou „less is more“ pozostaňme iba pri kľúčových informáciách alebo najdôležitejších oblastiach vykonávanej obchodnej činnosti. Vizitka by mala obsahovať iba základné údaje týkajúce sa iných zdrojov informácií – ako napr. internetovej stránky. 

Grafický dizajn vizitky

Pole obsahujúce logo, názov firmy/meno a priezvisko sa tradične umiestňuje do stredu alebo v hornej časti vizitky vľavo (v prípade jednostrannej vizitky alebo na líci obojstrannej vizitky). Môžeme ich zvýrazniť väčším alebo tučným písmom. Kontaktné informácie sú zvyčajne umiestnené v dolnej časti – centrálne alebo v pravom dolnom rohu. Na vizitkách sa oplatí uviesť ďalšie informácie – vedľa mena a priezviska, napr. o pracovnej pozícii (napr. finančný riaditeľ) alebo profesionálnych oprávneniach (napr. účtovník).

Formát vizitky

Najobľúbenejší formát vizitiek je 85 x 55 mm alebo 90 x 50 mm – zvyčajne v horizontálnom rozložení. Z praktických a konštrukčných dôvodov sa vertikálne rozloženie využíva zriedkavejšie. Veľkosť vizitky sa musí na každej strane zväčšiť o 2-3 mm. Za zmienku stojí aj použitie dodatočného vnútorného okraja podobnej šírky – texty na vizitke by sa nemali dostať k hranici spádu a všetok dôležitý obsah by sa mal presúvať od okrajov projektu. Vďaka použitiu spádov a vnútorných okrajov sa vyhneme náhodnému odrezaniu dôležitých prvkov pri vyrezávania vizitiek z hárku. 

Aký papier použiť na vizitky?

Kvôli obmedzeným rozmerom a potrebe zachovať maximálnu čitateľnosť dizajnu je papier prvkom, ktorý môže odlíšiť našu vizitku od ostatných. V tejto súvislosti je potrebné uplatniť kreatívny prístup. Pri tlači vizitiek sa najčastejšie používa matný papier s gramážou 350 g/m2. Je pomerne hrubý a tuhý, a teda odolný voči poškodeniu. Môžeme ho kombinovať so zušľachtením, napr. lesklou fóliou. 

Ak chceme, aby naša vizitka vynikla vizuálne, stojí za zváženie dekoratívny papier a razenie. Dekoratívne papiere sa vyznačujú špecifickou a jedinečnou textúrou pre každú odrodu. Rozdiel je nielen viditeľný, ale aj citeľný na dotyk – každý komu dáme vizitku s ozdobným razením alebo textúrovaným povrchom, si tento rozdiel určite všimne.