Účinnosť reklamných plagátov

plagáty

Reklamné plagáty, rovnako ako iné formy propagácie, zahŕňajú určité výdavky a ich účinnosť určuje návratnosť týchto investícií. Záujem o navrhovanie reklamných plagátov rozhodne ustupuje miesto pre kampane s letákmi – pravdepodobne kvôli nižším výdavkom, vyšším nákladom a psychologickému prístupu, že fyzická brožúra je základom tradičnej reklamy.

Čo odlišuje plagáty od iných foriem reklamy?

Akýkoľvek produkt alebo služba môže byť propagovaná prostredníctvom média, akým je plagát. Pri financovaní kampane sú pre nás kľúčové faktory, ako je vystavenie, reakcia spotrebiteľa a pomer ceny voči potenciálnemu rozsahu príjemcov.

1. Plagáty sú nákladovo efektívne

Sila plagátu spočíva čiastočne v tom, že od momentu jeho zavesenia neustále ovplyvňuje potenciálnych zákazníkov. Preto firma oslovuje neuveriteľne väčší počet príjemcov s nižšími nákladmi, ako je potrebné v prípade výroby a distribúcie tisícov reklamných letákov.

Jeden plagát na dobre exponovanom mieste môže priniesť porovnateľné výsledky ako mnohonákladová letáková kampaň.

2. Plagáty zvyšujú dôveryhodnosť firmy

Nízka popularita reklamných plagátov medzi firmami znamená, že spotrebiteľ tento druh reklamy jednoducho vníma ako „niečo iné“. Okrem toho nás prítomnosť plagátov na verejných miestach psychologicky presvedčuje, že daná spoločnosť svoju ponuku neskrýva, a je preto transparentná a dôveryhodná – hoci tento mechanizmus samozrejme funguje podvedome.

3. Plagáty sú nápadné

Veľký môže jednoducho viac. Plagát zavesený v priestoroch alebo na ulici nedobrovoľne upúta pozornosť okoloidúcich. Plagáty v tomto zmysle nevyžadujú ďalšiu prácu spotrebiteľa – stačí sa na ne pozrieť a naše reklamné oznámenie je absorbované spotrebiteľmi.

Čím väčší formát, tým lepšie!