Reklamné letáky – kedy sú efektívne?

letáky

Letáky sú popri firemných darčekoch pre zákazníkov jednou z najpopulárnejších foriem firemnej reklamy. Niektorí ľudia tvrdia, že sú nerentabilné a ich distribúcia prináša viac strát ako zisku. To sa stane, ak nie sú správne navrhnuté. Ako by teda mal vyzerať efektívny leták?

Letáky – dobrá reklama pre malé firmy

V prvom rade treba zdôrazniť, že distribúcia letákov nikdy neprinesie úspech našej spoločnosti, ak podnikáme vo veľkom rozsahu. Tento typ reklamy bude fungovať iba pre malé, miestne podniky. Je to kvôli rozsahu letáka – distribuujeme ho priamo našim potenciálnym zákazníkom, ľuďom, ktorí sa môžu pozrieť do našej spoločnosti a využiť naše služby.

Mnoho podnikateľov sa rozhodlo zastúpiť letáky v prospech firemných darčekov pre zákazníkov s takým argumentom, že letáky nevytvárajú predaj. To je veľká chyba. Správne navrhnutý leták pritiahne zákazníkov do našej spoločnosti a firemné darčeky pre zákazníkov, poskytnuté po transakcii, po dokončení služby, privedú spotrebiteľa späť k nám. Pozrime sa, aké pravidlá by sa mali dodržiavať pri navrhovaní reklamného letáku.

Predovšetkým: chytľavý slogan na letáku

Ak predpokladáme, že leták musí obsahovať názov spoločnosti, kontaktné údaje a zoznam služieb, nemýlime sa, ale tieto informácie nestačia. Náš leták nemôže obsahovať iba suché fakty, ale predovšetkým mal by priťahovať zákazníkov chytľavým sloganom, nielen hocijakým.

Slogan na letáku by mal byť pre zákazníka prísľubom alebo varovaním. Čo to znamená? Leták by mal nejakým spôsobom naznačovať potenciálnemu zákazníkovi, že vyrieši jeho problém. Vysvetlíme to na príklade. Zákazník bude častejšie siahať po letáku s heslom: „Pomôžeme vám vymodelovať vaše telo“ namiesto „ponúkame chemickú lipolýzu“. Špeciálne názvy ošetrení na chudnutie klientovi nič nehovoria. Sľub zlepšenia vzhľadu tela však funguje úplne inak.

Výhody pre zákazníka

Vieme, ako často ľudia reagujú na letáky: chcú ich čo najskôr hodiť do smetného koša. Preto by sme mali okrem chytľavých sloganov zabezpečiť, aby bolo ponechanie letáka pre zákazníka prínosom. Leták by mal používateľa oprávňovať na percentuálnu zľavu alebo na zníženie ceny produktu alebo služby o určitú sumu. Letáky, ktoré vyzerajú veľmi elegantne, majú podobu štylizovaných pozvánok a navyše ponúkajú zľavu pre spotrebiteľa, sú pozitívne prijímané zákazníkmi.

Letáky a firemné darčeky pre zákazníkov

Leták je skvelým typom reklamy, ktorá umožňuje prilákať zákazníkov do našej spoločnosti. Po úspešnej spolupráci stojí za to dať zákazníkovi firemný darček, vďaka ktorému si spotrebiteľ zapamätá našu značku a predovšetkým si s ňou spája pozitívne myšlienky. Pripomíname, že marketingová kampaň nemôže byť založená iba na jednej reklamnej rovine.